...

AKTUALNOŚCI

[24.09.2014]

Szanowni Państwo,
Uroczyste zakończenie Konkursu "LipDub - naszą szkołę widzi świat" i wręczenie nagród odbędzie się 10 października 2014 roku (piątek), w
Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w sali-auli nr 4, o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli, rodziców i wszystkie zainteresowane osoby.

 

 

[05.09.2014]

Wyniki Konkursu "Lipdub - naszą szkołę widzi świat"

 

 

[03.09.2014]

Szanowni Państwo,
informacja o rozstrzygnięciu Konkursu "Lipdub - naszą szkołę widzi świat" zostanie opublikowana 5 września 2014 roku.
Przepraszamy za opóźnienie wynikające z powodów formalnych..

 

[14.02.2014]

Uwaga! Zmiana terminu zgłaszania szkół i placówek do Konkursu „LipDub – naszą szkołę widzi świat”

Biorąc pod uwagę, że zadanie postawione przed uczniami i szkołami w konkursie „LipDub – naszą szkołę widzi świat”, okazało się nie lada wyzwaniem oraz w związku z licznymi pytaniami i prośbami płynącymi z placówek zainteresowanych udziałem w tym Konkursie, Organizatorzy postanowili wydłużyć termin zgłaszania szkół do Konkursu do 10 marca 2014 roku.

Punkt 5 w paragrafie 5 Regulaminu Konkursu przyjmuje zatem postać:
Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy pobrać ze strony http://lipdub.oeiizk.edu.pl formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować. Podstemplowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 10 marca 2014 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs LipDub – zgłoszenie”.
Pozostałe warunki i terminy zapisane w Regulaminie pozostają bez zmian.

 

[16.01.2014]

Dzisiaj rozpoczynamy Wojewódzki Konkurs dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego pod nazwą „LipDub – naszą szkołę widzi świat”. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu będą zamieszczane na tej stronie.

Krótki harmonogram:

   16 stycznia 2014 - ogłoszenie Konkursu

   14 lutego 2014 - termin przesyłania zgłoszeń

   30 czerwca 2014 - termin przesyłania prac konkursowych

   lipiec - sierpień 2014 - prace jury

   1 września 2014 - ogłoszenie wyników Konkursu