AKTUALNOŚCI

[03.11.2015]

Uroczyste zakończenie

Szanowni Państwo,
Uroczyste zakończenie II edycji Konkursu "LipDub - naszą szkołę widzi świat" i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 16 listopada 2015 roku (poniedziałek),
w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w sali-auli nr 4, o godzinie 11.00.
Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli, rodziców i wszystkie zainteresowane osoby.

[19.10.2015]

Wyniki konkursu

Wyniki II edycji Konkursu "Lipdub - naszą szkołę widzi świat

protokół do pobrania tutaj

[13.05.2015]

Lip Dub i wolna muzyka, kilka uwag i podpowiedzi

Większość utworów popularnych wykonawców, które znajdziemy w Internecie (w tym również na portalu YouTube) jest objętych prawem autorskim na zasadach „wszelkie prawa zastrzeżone”. Oznacza to, że możemy je wprawdzie odtwarzać i słuchać, ale tylko dla własnego użytku, np. w domu

Informację jak znaleźć muzykę, którą można wykorzystać w libdub znajdziesz tutaj

[12.05.2015]

Warsztaty Lip Dub zorganizowane dla uczestników konkursu
"LipDub - naszą szkołę widzi świat"
w OEIiZK, 6 maja w godzinach 12:00-14:30, Warszawa, ul. Nowogrodzka 73

Zajęcia zrealizowane zostały w dwóch formach aktywności: teoretycznej z dyskusją i wnioskami oraz praktycznej pracy z filmem, z wykorzystaniem kamery. Uczestniczyło w nich ok. 50 osób, w tym uczniów i nauczycieli zgłoszonych do tegorocznego konkursu. Warsztaty obejmowały krótkie wprowadzenie w temat realizacji filmu obejmujący najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem filmu oraz prezentacją Sami tworzymy film.

Rozpoczęte projekcją kilku filmów z gatunku Lip Dub połączoną z analizą efektów i warsztatu twórców, zajęcia stanowiły przygotowanie do realnego wykorzystania znajomości warsztatu w praktyce. Wspólne obejrzenie kilku przykładowych filmów, pomogło we wstępnej analizie potrzeb tworzenia treści i formy, oraz relacji widz-odbiorca.

Taki tok pracy wprowadził uczestników do wskazania mocnych i słabych stron materiału. Uczniowie zastanawiali się nad pytaniem Co powoduje, że Lip Dub jest ciekawszy/mniej ciekawy? W ten sposób uczyli się formułowania przesłań potrzebnych podczas własnych działań. Uczniowie poznali m.in. organizację pracy nad filmem – ustalenie kolejności działań i priorytetów. Były wśród nich m.in. etapy pracy nad filmem: scenariusz, scenopis lub storyboard, organizacja planu, próby i duble, praca montażowa. Omówione zostały także zagadnienia techniczne jakie mogą być przydatne podczas wykonywania Lip Duba - związane z pracą kamery, właściwym ustawieniem światła, organizacją poszczególnych planów. Część praktyczna obejmowała zajęcia z kamerą oraz wspólne projektowanie inscenizacji i rejestracji krótkiego fragmentu Lip Duba.

Zajęcia zakończone podsumowaniem, które (po wspólnym obejrzeniu i analizie wykonanej próbki) pozwoliło określić potrzeby poszczególnych grup, ułatwiając sformułowanie wniosków do własnych działań.

Prowadzący zajęcia praktyczne - Maciek Prykowski, reżyser filmowy, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej w Warszawie - jest młodym twórcą, który ma już ciekawy dorobek filmowy, także autorstwo i współautorstwo wielu scenariuszy, m.in. seriali telewizyjnych. Jest laureatem wielu nagród za swoje autorskie filmy: Czego nikt nie wie(2008-2009), Zgorszenie publiczne(2010,2011)

[15.04.2015]

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach dla dyrektorów i zainteresowanych nauczycieli na temat: Prawo autorskie w szkole.
Spotkanie organizowane jest w ramach programu Twoje dane – Twoja sprawa.

W pierwszej części spotkania zostanie przedstawiona prezentacja: Prawo autorskie w szkole, która będzie obejmować, między innymi, następującą tematykę:

 1. Przypomnienie podstawowych terminów związanych z prawem autorskim.
 2. Przybliżenie zagadnień związanych ze stosowaniem prawa autorskiego w procesie dydaktycznym.
 3. Wartościowe i przydatne zasoby dotyczące praw autorskich w Internecie.
 4. Otwarte zasoby edukacyjne i wolne licencje.

W dalszej kolejności będzie można indywidualnie zadawać pytania, wyjaśniać problemy, dotyczące własnej praktyki szkolnej.
Osoby zainteresowane wyjaśnieniem zagadnień z obszaru praw autorskich, mogą wcześniej przesyłać pytania, problemy, zagadnienia do wyjaśnienia lub poruszenia podczas spotkania na adres: ggregor@oeiizk.waw.pl

Otwarte konsultacje planowane są na dzień 30 kwietnia 2015 roku (czwartek), w sali nr 4 w Ośrodku Szkoleniowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73. Początek spotkania – godzina 15.30.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację, do 27 kwietnia 2015 roku), swojego udziału w otwartych konsultacjach na adres: mgorska@oeiizk.waw.pl

Prosimy również chętnych o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

http://goo.gl/forms/T3JhIhkGsl

[05.04.2015]

Lista Szkół zgłoszonych do Konkursu Lip Dub:

1. Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek

2. Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo

3. Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" w Piastowie Ul. Pułaskiego 6/8, 05-820 Piastów

4. Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa

5. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów

6. Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie ul. Generała Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno

7. Niepubliczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

8. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim ul. Piękna 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

9. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu „Zośka” ul. Majowa 267, 05-400 Otwock

10. Gimnazjum im. Prof. Jerzego Kondrackiego ul. Kolejowa 1/1, 09-520 Łąck

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków

12. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

13. Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa

14. Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa

15. Zespół Szkół Ekonomicznych Technikum w Mińsku Mazowieckim ul. Kazikowskiego18, 05-300 Mińsk Mazowiecki

16. Zespół Szkół Ekonomicznych Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim ul. Kazikowskiego18, 05-300 Mińsk Mazowiecki

17. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul. Woronicza 8, 02-625 Warszawa

18. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu ul. Żeromskiego 10, 26-600 Radom

19. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki

20. Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków

21. Szkoła Specjalna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym ul. Zgrupowania AK Kampinos 4, 01-943 Warszawa

[25.02.2015]

Komunikat dotyczący sposobu wykonania LipDuba

Specyficzny dla formy, jaką jest LipDub, jest sposób jego wykonania, jednym, nieprzerwanym ujęciem kamery. Zatem dobry efekt końcowy wymaga solidnego przygotowania i świetnego zgrania wszystkich uczestników nagrania.

Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłorocznych uczestników Konkursu, którzy zgłaszali trudności w takim przygotowaniu teledysku oraz pytania ze strony szkół zainteresowanych tegoroczną edycją, organizatorzy postanowili złagodzić wymagania dotyczące wykonania LipDuba. W II edycji Konkursu jako prawidłowo wykonane będą również zakwalifikowane teledyski, w których występują cięcia, ale fabuła stanowi przekaz zwarty tak, jakby LipDub był wykonany jednym ujęciem kamery.

[16.02.2015]

plakaty do pobrania

zachęcamy do promowania konkursu w swoich szkołach. Plakaty informacyjne do pobrania tutaj: [pdf] [jpg]

[13.02.2015]

Zmiany w regulaminie

Ze względu na zainteresowanie Konkursem także wśród uczniów gimnazjów, Organizator Konkursu, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, postanowił wprowadzić do Regulaminu zapisy, umożliwiające zarówno uczniom gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych udział w Konkursie.

Z dniem 13 lutego 2015 roku Konkurs „LipDub – naszą szkołę widzi świat” przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Prosimy o pobranie i zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu Konkursu i Załączników do Regulaminu.

[21.01.2015]

II edycja konkursu „Lipdub – naszą szkołę widzi świat”

Lip Dub lub LipDub, to teledysk, w którym amatorzy udają, że wykonują odtwarzany z playbacku utwór i wzbogacają to wykonanie o własną choreografię i interpretację wizualną.

Lip Dub często przedstawia osobę lub grupę osób przemieszczających się w przestrzeni miejskiej lub pomieszczeniach jakiegoś budynku, np. szkoły, uczelni.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku w formie Lip Dub, będącego promocją szkoły lub placówki oświatowej.

Pozostałe cele konkursu, to:

 1. Zachęcenie młodzieży do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu, kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0.
 2. Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, promocja młodych talentów.
 3. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 4. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
 5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 6. Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury.
 7. Kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności za treści publikowane w sieci.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie konkursu - 2 lutego 2015 roku.

Zgłoszenia szkół do konkursu - do 31 marca 2015 roku.

Przesyłanie prac konkursowych do OEIiZK na płycie CDRW - do 30 września 2015 roku.