AKTUALNOŚCI

[24.10.2016]

Uroczyste zakończenie III edycji Konkursu „LipDub - naszą szkołę widzi świat”

Szanowni Państwo,
Uroczyste zakończenie III edycji Konkursu „LipDub - naszą szkołę widzi świat” i wręczenie nagród i dyplomów
odbędzie się 9 listopada 2016 roku (środa), w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w sali-auli nr 4, o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli, rodziców i wszystkie zainteresowane osoby.

[19.10.2016]

Wyniki III edycji Konkursu "Lipdub - naszą szkołę widzi świat”

PROTOKÓŁ z posiedzenia JURY III edycji KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego „LipDub – naszą szkołę widzi świat”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Uroczyste zakończenie III edycji Konkursu "LipDub - naszą szkołę widzi świat" i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 9 listopada 2016 roku (środa), w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w sali-auli nr 4, początek o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli, rodziców i wszystkie zainteresowane osoby

[15.09.2016]

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że 30 września 2016 roku upływa termin zgłaszania prac na konkurs, i przy okazji przypominamy też kilka zapisów z Regulaminu. Prace konkursowe można osobiście przynieść do sekretariatu Ośrodka, Raszyńska 8/10, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Teledysk w formie LipDuba, powinien promować szkołę, służyć utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej oraz upowszechniać jej osiągnięcia. Czas projekcji filmu nie powinien być krótszy niż 3 minuty i nie przekraczać 5 minut. Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD / pamięci pendrive / karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4. LipDuba można wykonać za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo.

Ważne:
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej:

 • może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów;
 • wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa majątkowe;
 • pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych,
 • udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons).
Można dostarczyć również prace wykonane przed terminem ogłoszenia Konkursu pod warunkiem, że spełniają wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu. Szkoła dostarczając pracę konkursową do Organizatora dołącza następującą dokumentację:
 • formularz zgodny z Załącznikiem nr 4, który zawiera listę autorów pracy oraz oświadczenie podpisane przez Dyrektora Szkoły, że przesłana praca nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa;
 • oświadczenia autorów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, wyrażających zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikami nr 3 i 3A);
 • oświadczenie opiekuna grupy realizującej pracę konkursową, że posiada oświadczenia osób występujących w filmie lub ich rodziców/prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku (w Załączniku nr 4).
Z zainteresowaniem oczekujemy na konkursowe prace.
Organizatorzy Konkursu „LipDub – naszą szkołę widzi świat”

[30.03.2016]

Zmiana terminu zgłoszeń do konkursu

Zawiadamiamy, iz na prośby zainteresowanych szkół, został wydłużony czas na zgłaszanie szkół do konkursu.
na zgłoszenia czekamy do 15.04.2016r.

[8.02.2016]

III edycja konkursu „Lipdub – naszą szkołę widzi świat”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie po raz trzeci organizuje konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Lip Dub lub LipDub, to teledysk, w którym amatorzy udają, że wykonują odtwarzany z playbacku utwór i wzbogacają to wykonanie o własną choreografię i interpretację wizualną.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku w formie LipDub, będącego promocją szkoły lub placówki oświatowej. Pozostałe cele konkursu, to:

 1. Zachęcenie młodzieży do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu, kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0.
 2. Kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności za treści publikowane w sieci.
 3. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
 4. Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, promocja młodych talentów.
 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 6. Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury.
 7. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Terminarz konkursu:

Ogłoszenie konkursu - 15 lutego 2016 roku.

Zgłoszenia szkół do konkursu - do 31 marca 2016 roku.

Przesyłanie prac konkursowych do OEIiZK na płycie CDRW - do 30 września 2016 roku.

Ogłoszenie wyników – 19 października 2016 roku.

Loading...

Loading...