KONTAKT  

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: lipdub@oeiizk.waw.pl

Informacji udzielają:

  • Grażyna Gregorczyk, tel. (22) 626 83 90

  • Marta Bagnicka-Górska, tel. (22) 626 83 90 lub +48512309677